Dataspill

 
I dag er dataspill en del av hverdagen til barn og unge. Flere undersøkelser viser at svært mange unge i Norge spiller dataspill regelmessig. Dessverre får noen en ukontrollert trang til å spille og disse betraktes som dataspillavhengige.

dataspill
I dag finnes det ikke en formell diagnose på dataspill. En definisjon på dataspillavhengighet er at overdreven og tvangsmessig bruk av dataspill resulterer i sosiale og/eller emosjonelle problemer. Fysiske helseplager er heller ikke uvanlige. Til tross for dette klarer ikke spilleren å kontrollere sin spilling.

Les mer på NOVA rapport fra 2010 – 2013 http://www.nova.no/asset/6385/1/6385_1.pdf
Tips til foreldre kan man finne her: http://www.barnevakten.no/gi-barna-gode-spillopplevelser/