Spillavhengighet Norges bakgrunn


Spillavhengighet Norge startet opp som en pårørendeorganisasjon i 2001 av Lill-Tove Bergmo. Dette var etter at hun selv fikk oppleve spilleavhengighet på nært hold som pårørende. Den gangen het organisasjonen PTS – Pårørende til Spillavhengige

I 2004 ble organisasjonen stiftet til en interesseorganisasjon.

Allerede i 2002 startet kampen vår mot spilleautomatene som sto plassert over alt, dette var en sterk drivkraft i utviklingen av organisasjonen. De fleste henvendelsene kom fra familier som oppga automatene som et problem. På det meste hadde organisasjonen 7 grupper rundt omkring i landet.

I 2004 fikk vi plass i arbeidsutvalget som skrev den første handlingsplanen mot spilleproblemer i Norge. I denne ble det satt av et punkt som omhandlet støttegrupper. På grunn av den fikk vi mulighet til å søke på økonomiske midler hvert år og siden den gang har organisasjonen fått midler gjennom handlingsplanen.

I 2005 fikk vi vårt første gjennombrudd politisk. Lyngen Kommune i Troms ble den første automatfrie kommunen i Norge og etter det eskalerte det kraftig. Vi hadde opp i mot 30 intervjuer pr dag på det meste. Organisasjonen fikk dermed satt et stort fokus på hvorfor spilleautomatene måtte vekk. I 2007 vant vi kampen, Norge ble automatfritt.

Vi opplevde etter det en stor nedgang i henvendelser og flere grupper ble lagt ned, samtidig begynte det å komme henvendelser på dataspill fra fortvilte foreldre.

Pga nedgangen av henvendelser valgte vi og det som den gang het LOMS - Landsorganisasjonen Mot Spilleavhengighet å slå oss sammen. Vi gikk fra å være en pårørendeorganisasjon til å bli en organisasjon for både spilleavhengige og pårørende.

Med den nye strukturen kunne vi dele vi landet opp i 5 regioner. Disse regionene gir grunnlaget for landsorganisasjonens virke.

I fra 2010 begynte henvendelsene å ta seg opp igjen. Nå gikk det mer i pengespill på nett. Samtidig økte også henvendelser på dataspill.

I 2014 kunne organisasjonen for første gang søke om prosjektmidler fra helsedirektoratet.

Det er et 20 talls engasjerte som i dag driver organisasjonen. Vi har 3 nettverksgrupper i drift, disse er i Bergen, Stavanger og Oslo. Nye grupper er planlagt i Tromsø, Harstad og Trondheim.

Gjennom alle disse årene har organisasjonen hjulpet flere tusen familier og har dermed bygget seg opp en stor kunnskapsbase.

Spillavhengighet Norge drives i all hovedssak på frivillighet. Med styret og engasjerte er vi over 20 frivillige.
I administrasjonen har er det 3 ansatte.