• Hjem
  • Hjelpetilbud
  • Forelesninger

Forelesninger:


Våre erfaringer er ofte etterspurt av ulike instanser både innfor fagfeltet og i andre sammenhenger.

forelesning
Kunnskapen i organisasjonen er bred, det er både faglig kompetanse og egenerfart kompetanse som kan gis ved forelesninger.
Representanter fra Spillavhengighet Norge stiller på ulike seminarer og kan være delaktig i ulike referansegrupper. Vi brukes som en høringsinstans for både stat og andre.
Vi tilbyr vår erfaring i mange ulike fora som kan knyttes opp mot spilleavhengighet og organisasjonens virke.
Det er mulig å komme med spesifikke bestiller på hva man ønsker mer informasjon om. Ta kontakt om dette er ønskelig.


Forelesninger vi har hatt med ulike temaer:

-      Erfaringene vi gjør i møte med de spilleavhengige og deres pårørende.

-      Råd og veiledning i forhold til tiltak som kan prøves.

-      Generelt om spilleavhengighet og dens konsekvenser

-      Presentere statistikker.

-      Fagdag om spilleavhengighet for mennesker som møter de berørte i jobbsammenheng

-      Hva kan det offentlige gjøre for å hjelpe de berørte.